دعایی که آیت الله بهجت آن را به رهبر انقلاب توصیه کرد