۲۱۰۰ مسکن مهر دولتی در استان بوشهر امسال به بهره برداری می‌رسد