تراکتور شانس زیادی برای قهرمانی داشت/ هیچ‌کس نمی‌گوید چون مدیر اصفهانی داریم، سپاهان قهرمان شود!/ ی