اشتغال 500 نفر در فاز دوم تولید ایربگ ایمن خودرو شرق