۸۰۰ مقاله به همایش «سبک زندگی، نظم و امنیت» در زنجان ارسال شد