دریافت کارت آزمون مدارس نمونه دولتی؛ اول خرداد زمان برگزاری آزمون