درز تصاویر و مشخصات فنی گوشی سونی Lavender ، بزرگتر از اکسپریا C4