میزان برف چهارمحال و بختیار کم شده است/ کاهش برف به ۴۵ سانتیمتر