حقیقت‌پور: هیچ اعتمادی به آمریکایی‌ها نداشته و نداریم