افزون بر هشت میلیون و 786 هزار سهم در تالار بورس رشت داد و ستد شد