نماینده سازمان ملل درصنعا خواستار تمدید آتش بس در یمن شد