آیت الله هاشمی شاهرودی: با یک اشاره رهبری فتنه‌های دشمن از بین می‌رود