تغییر سرپرست فرمانداری جهرم ربطی به حادثه علی مطهری ندارد