دبیر انجمن خودروسازان پاسخ می دهد: خودروسازان تمایلی به خرید استقلال؛ پرسپولیس دارند؟