ستاد ملی مبارزه با دوپینگ: پاک‌ترین فوتبال را در لیگ چهاردهم داشتیم