کالاهای فرهنگی را با توجه به نیازهای روز تهیه کنیم/ لزوم آشنایی بچه ها با ادبیات انقلاب و آثار امام