تفاهم آموزش امدادی هلال احمر و کمیته امداد استان مرکزی امضا شد