تروریست القاعده خطاب به مجری معروف: اگر می‌توانستم تو را هم می‌کشتم+عکس