عکس / خوشگذرانی بازیکن برزیلی پرسپولیس و همسرش در شهربازی