حق‌الترجمه‌ام را صرف تحصیل کودکان سیستان و بلوچستانی کردم