معاون وزیر صنعت اعلام کرد: تولید بیش از 1.4 میلیون خودرو در سال جاری