باید با پول زکات دین آباد شود، نه ساختمان مدیر/ ۲۰ هزار طلبه کت‌وشلواری داریم