ورزشگاه آزادی گنبد فردا با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح می شود