۱۴ بازیکن وسترن سیدنی از ادامه حضور در این تیم سر باز زدند!