مدیران میزان هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند/تصمیم‌گیری در مورد پدیده پس از مهلت 7 ماهه