سقوطی‌ها مثل پارسال رفتند/ خط آتش تراکتور در دقایق آخر خاموش شد