رییس کمیته امداد: مردم می‌گویند صدقات خرج جاهای دیگر می‌شود