آقای بیانی! وقتی روی نیمکت نبودی چطور این حرف‌ها را می‌زنی؟/ ذهن قلعه‌نویی را خراب کردند