بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر یکی از مشکلات بانک مسکن کردستان است