نمایندگی فروشگاه محصولات قرآنی بصائر در سنندج افتتاح شد