اعزام 2500 زائر دشتستانی برای شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام (ره)