در برابر عربستان خویشتنداری به خرج داده‌ایم/ مشکلات منطقه با زور حل نمی‌شود/ احمد شهید اعتباری ندار