اعزام 3 ورزشکار کرمانشاهی به مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان کشور