بازدید از مراکز نظامی خط قرمز ماست/ هیچ اعتمادی به آمریکایی‌ها نداشته و نداریم