تکلیف تیم ملی فوتسال را مشخص کنند/ نمره قبولی خسوس در جوانگرایی