تقویت کرسی‌های آزاداندیشی لازمه تحول مطلوب در حوزه است