بررسی دقیق اتفاقات تبریز در کمیته اخلاق/ موارد متفاوتی دریافت کرده‌ایم!