کسب عنوان برتر کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه فردوسی مشهد در جشنواره ملی «رویش»