نجف‌نژاد: شاید قلعه‌نویی دیگر سرمربی استقلال نباشد