تمرینات تیم فوتسال تاسیسات شروع شد/ بهادری تنها غایب دریایی‌ها