معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری: هیچ برندی در تجهیزات پزشکی نداریم