شناسایی ۵۰ هزار بیمار مبتلا به MS/ مبتلایان به ام اس به کار نیاز دارند