به بهانه حوادث تلخ تبریز در آخرین روز لیگ برتر/ «جمشید بسم اللهِ» تبریز کی بود؟