بازدید اعضای هیات مدیره انجمن فعالان روابط عمومی ایران (افرا) از خبرگزاری خانه ملت