۲۵ عضو طالبان در درگیری با ارتش افغانستان کشته و زخمی شدند