موضع‌گیری شواری شهر تبریز به اتفاقات هفته پایانی لیگ/ تراکتورسازی از لیگ کناره‌گیری کند