اطلاعات شهدای هسته ای را آژانس به تروریست ها داد/آمریکا سال ۸۲ هم ما را فریب داد