ولایتی: تهدید نظامی اصل مذاکرات را به خطر می‌اندازد