تهران قهرمان نخستین دوره مسابقات تیرو کمان نونهالان کشور شد