دیدار مدیران کانون های مساجد طرح سراج با آیت االله نوری همدانی